Copy Icon Studio Baat

Heldere en bondige
teksten voor alle uitingen

Teksten. In onze vluchtige wereld worden ze steeds minder gelezen. Geen klaagzang erover. Het betekent wel dat teksten helder en bondig moeten zijn. Het roept de vraag op wat nu werkelijk belangrijk is. Toon en ritme zijn elementen die de tekst lekker doen lopen om de doelgroep met effect aan te spreken. Daarom geen lange copy, maar de essentie van de boodschap gededuceerd in een ritmisch lopend geheel. Uiteraard geldt dat voor alle vormen van communicatie; van advertenties (offline en online), websites, (online) artikelen, mailings en presentaties naar handelspartners en eindgebruikers enzovoort. Maar ook voor de interne communicatie om met eenvoud waarden, strategie en acties te delen.